fbpx

OPIS TRYBÓW PRACY

DUALNY

system sterowania

Układ sterowania podzielony jest na dwie części – część regenerującą, która dokonuje procesu mycia przy użyciu wody oraz część suszącą.

Część myjąca posiada 3 tryby pracy. Regeneracja filtrów:

 • Aby rozpocząć proces należy najpierw podłączyć filtr do węża wysokociśnieniowego koloru niebieskiego w kabinie maszyny.
 • Następnie należy zamknąć drzwi kabiny – bez tego proces regeneracji nie będzie możliwy.
 • Kolejną czynnością jest przyciśnięcie przycisku 2 – „REGENERACJA OSOBOWE”.
 • Jeśli temperatura wody będzie zbyt niska na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy.
 • Jeśli wtedy naciśniemy przycisk 1 – „STOP” przerwiemy proces, jeśli natomiast chcemy kontynuować proces przy niskiej temperaturze wody ponownie naciskamy przycisk 2 – „REGENERACJA OSOBOWE”.
 • Jeśli w tym momencie będą otwarte drzwi kabiny pojawi się komunikat informujący o konieczności ich zamknięcia – bez tego proces nie rozpocznie się a po zamknięciu będzie rozpoczęty automatycznie(jeśli podczas procesu drzwi zostaną otwarte – proces zostanie przerwany).
 • Proces rozpocznie się i będzie kontynuowany automatycznie.
 • Na wyświetlaczu 16 będzie widoczna temperatura wody oraz czas pozostały do końca regeneracji.
 • Czas trwania regeneracji w tym trybie to 25 minut.
 • W każdej chwili możemy przerwać proces regeneracji naciskając przycisk 1 – „STOP”.
 • Podczas procesu lampa sygnalizacyjna umieszczona nad panelem będzie świeciła światłem niebiesko-pomarańczowym w swej lewej części.
 • Po zakończeniu procesu będzie świeciła światłem zielonym, natomiast w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii będzie to światło czerwone pulsujące.
 • Aby rozpocząć proces należy najpierw podłączyć filtr do węża wysokociśnieniowego koloru niebieskiego w kabinie maszyny.
 • Następnie należy zamknąć drzwi kabiny – bez tego proces regeneracji nie będzie możliwy.
 • Kolejną czynnością jest przyciśnięcie przycisku 3 – „REGENERACJA BUS”.
 • Jeśli temperatura wody będzie zbyt niska na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy.
 • Jeśli wtedy naciśniemy przycisk 1 – „STOP” przerwiemy proces, jeśli natomiast chcemy kontynuować proces przy niskiej temperaturze wody ponownie naciskamy przycisk 3 – „REGENERACJA BUS”.
 • Jeśli w tym momencie będą otwarte drzwi kabiny pojawi się komunikat informujący o konieczności ich zamknięcia – bez tego proces nie rozpocznie się a po zamknięciu będzie rozpoczęty automatycznie(jeśli podczas procesu drzwi zostaną otwarte – proces zostanie przerwany).
 • Proces rozpocznie się i będzie kontynuowany automatycznie.
 • Na wyświetlaczu 16 będzie widoczna temperatura wody oraz czas pozostały do końca regeneracji.
 • Czas trwania regeneracji w tym trybie to 45 minut.
 • W każdej chwili możemy przerwać proces regeneracji naciskając przycisk 1 – „STOP”.
 • Podczas procesu lampa sygnalizacyjna umieszczona nad panelem będzie świeciła światłem niebiesko-pomarańczowym w swej lewej części.
 • Po zakończeniu procesu będzie świeciła światłem zielonym, natomiast w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii będzie to światło czerwone pulsujące.
 • Aby rozpocząć proces należy najpierw podłączyć filtr do węża wysokociśnieniowego koloru niebieskiego w kabinie maszyny.
 • Następnie należy zamknąć drzwi kabiny – bez tego proces regeneracji nie będzie możliwy.
 • Można do podłączenia użyć siłownika pneumatycznego wraz z talerzem uszczelniającym.
 • Sterowanie siłownikiem odbywa się za pomocą przycisków 10 i 11 tylko przy zamkniętych drzwiach kabiny.
 • Kolejną czynnością jest przyciśnięcie przycisku 4 – „REGENERACJA TIR”.
 • Jeśli temperatura wody będzie zbyt niska na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy.
 • . Jeśli wtedy naciśniemy przycisk 1 – „STOP” przerwiemy proces, jeśli natomiast chcemy kontynuować proces przy niskiej temperaturze wody ponownie naciskamy przycisk 4 – „REGENERACJA TIR”.
 • Jeśli w tym momencie będą otwarte drzwi kabiny pojawi się komunikat informujący o konieczności ich zamknięcia – bez tego proces nie rozpocznie się a po zamknięciu będzie rozpoczęty automatycznie(jeśli podczas procesu drzwi zostaną otwarte – proces zostanie przerwany).
 • Proces rozpocznie się i będzie kontynuowany automatycznie.
 • Na wyświetlaczu 16 będzie widoczna temperatura wody oraz czas pozostały do końca regeneracji.
 • Czas trwania regeneracji w tym trybie to 60 minut.
 • W każdej chwili możemy przerwać proces regeneracji naciskając przycisk 1 – „STOP”.
 • Podczas procesu lampa sygnalizacyjna umieszczona nad panelem będzie świeciła światłem niebiesko-pomarańczowym w swej lewej części.
 • Po zakończeniu procesu będzie świeciła światłem zielonym, natomiast w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii będzie to światło czerwone pulsujące.
Podczas postoju części myjącej na wyświetlaczu mamy podaną temperaturę obydwu zbiorników oraz napis STOP.

Część

susząca
Część susząca posiada 4 tryby pracy:
 • W pierwszej kolejności przed każdą regeneracją należy zbadać przepływ powietrza przez filtr.
 • W tym celu należy podłączyć badany filtr do czerwonego przewodu przewodu wysokociśnieniowego poprzez odpowiednie redukcje.
 • Następnie należy nasisnąć przycisk 9 – „POMIAR WSTĘPNY”.
 • Zostanie uruchomiona dmuchawa i po ustabilizowaniu ciśnienia wykonany zostanie automatycznie pomiar, następnie ciśnienie zostanie pokazane na wyświetlaczu 17 oraz zostanie wydrukowany raport przy użyciu drukarki termicznej 19.
 • Następnie można wykonać regenerację przy użyciu części myjącej lub przerwać proces.
 • Pomiar trwa 10 sekund i jeśli będziemy zmuszeniu przerwać proces w przypadku zdarzeń losowych należy użyć wyłącznika awaryjnego 14 lub rozłącznika zasilania 13.
 • Aby rozpocząć suszenie filtra z samochodu osobowego należy podłączyć filtr do przewodu czerwonego w kabinie maszyny poprzez odpowiednie redukcje.
 • Następnie należy wcisnąć przycisk 6 – „SUSZENIE OSOBOWE”.
 • Proces suszenia rozpocznie się automatycznie. Na wyświetlaczu 17 będzie widoczne przeciwciśnienie jakie stwarza filtr oraz czas pozostały do końca suszenie.
 • Czas suszenie w tym trybie to 60 minut. Podczas suszenia jeśli zajdzie potrzeba zakończyć proces przedwcześnie należy wcisnąć przycisk 5- „STOP”, rozpocznie się wtedy proces chłodzenia który trwa 5 minut.
 • Zakończy się on automatycznym pomiarem ciśnienia i wydrukiem raportu przy użyciu drukarki termicznej 19.
 • Jeśli jednak chcemy przerwać proces chłodzenia należy podczas tego procesu ponownie wcisnąć przycisk 5 – „STOP” – wtedy proces chłodzenia zostanie pominięty i nastąpi pomiar ciśnienia wraz z wydrukiem raportu.
 • Aby rozpocząć suszenie filtra z samochodu dostawczego należy podłączyć filtr do przewodu czerwonego w kabinie maszyny poprzez odpowiednie redukcje.
 • Następnie należy wcisnąć przycisk 7 – „SUSZENIE BUS”.
 • Proces suszenia rozpocznie się automatycznie. Na wyświetlaczu 17 będzie widoczne przeciwciśnienie jakie stwarza filtr oraz czas pozostały do końca suszenie.
 • Czas suszenie w tym trybie to 90 minut. Podczas suszenia jeśli zajdzie potrzeba zakończyć proces przedwcześnie należy wcisnąć przycisk 5- „STOP”, rozpocznie się wtedy proces chłodzenia który trwa 5 minut.
 • Zakończy się on automatycznym pomiarem ciśnienia i wydrukiem raportu przy użyciu drukarki termicznej 19.
 • Jeśli jednak chcemy przerwać proces chłodzenia należy podczas tego procesu ponownie wcisnąć przycisk 5 – „STOP” – wtedy proces chłodzenia zostanie pominięty i nastąpi pomiar ciśnienia wraz z wydrukiem raportu.
 • Aby rozpocząć suszenie filtra z samochodu ciężarowego należy podłączyć filtr do przewodu czerwonego w kabinie maszyny poprzez odpowiednie redukcje lub za pośrednictwem talerza uszczelniającego zamontowanego na siłowniku pneumatycznym.
 • Sterowanie siłownikiem odbywa się za pomocą przycisków 10 i 11 tylko przy zamkniętych drzwiach kabiny.
 • Następnie należy wcisnąć przycisk 7 – „SUSZENIE BUS”.
 • Proces suszenia rozpocznie się automatycznie. Na wyświetlaczu 17 będzie widoczne przeciwciśnienie jakie stwarza filtr oraz czas pozostały do końca suszenie.
 • . Czas suszenie w tym trybie to 90 minut. Podczas suszenia jeśli zajdzie potrzeba zakończyć proces przedwcześnie należy wcisnąć przycisk 5- „STOP”, rozpocznie się wtedy proces chłodzenia który trwa 5 minut.
 • Zakończy się on automatycznym pomiarem ciśnienia i wydrukiem raportu przy użyciu drukarki termicznej 19.
 • Jeśli jednak chcemy przerwać proces chłodzenia należy podczas tego procesu ponownie wcisnąć przycisk 5 – „STOP” – wtedy proces chłodzenia zostanie pominięty i nastąpi pomiar ciśnienia wraz z wydrukiem raportu.

Call us for more information

+48 606 319 874

+48 572 893 141

or send message:

info@dpfpowerjet.com

Company:

Grand Service Marcin Kot

NIP: 649 195 52 13

Location:

Myszkowska 21, 42-350 Koziegłówki